Hvert år uddeler vi Årets Afdeling og Årets Ildsjæl ved OSPC’s generalforsamling.

Med Årets afdeling ønsker vi at sætte fokus på en afdeling der har gjort en særlig indsats i det forgangne år. Vi ønsker at hædre en afdeling, der gør en ekstra indsats for nye og nuværende medlemmer. Du kan læse mere om prisen Årets Afdeling her

Odense Fægte Klub er Årets Afdeling 2023

I år gik prisen som Årets Afdeling til Odense Fægteklub. Til stede ved generalforsamlingen for at modtage prisen var træner Morten.

Odense Fægteklub modtager prisen for deres genrejsning af deres børne og ungehold, gennem en solid indsats fra klubbens trænere.

Bestyrelsen i OSPC var slet ikke i tvivl, og du kan læses baggrunden for tildelingen her:

“Fægterne har i 2022 arbejdet for at gendanne deres børne- og ungehold, efter en periode med medlemsfald, på grund af trænerskifte, covid19-nedlukninger og andre omstændigheder.

De to trænere i klubben, Morten og Lasse, har sammen formået at puste nyt liv i klubben, og har nu en stabil medlemsskare på mellem 12 og 15 medlemmer under 25 år.

Bestyrelsen ønsker at påskønne den langvarige og stabile indsats, og samtidig anerkende, at trænerne har taget det lange seje træk for at genskabe en stabil afdeling.

Det er takket være trænerne, at det fortsat er muligt for børn og unge i Odense at gå til fægtning.”