Karate bestyrelsen

Karate bestyrelsen 2020-02-14T14:30:42+00:00
Formand
Jacob Christoffersen

Kassér
Anne Linde
Bestyrelsesmedlemmer:

Klaus Bæk

 

 

 

 

 

Steen Hansen

 

 

 

 

 

 

Jens Grum-Schwensen

 

 

Spørgsmål/bemærkninger bedes rettet til afdelingens formand Jacob Christoffersen på mail

jacob@adv-jc.dk eller mobil 20213386