Aikido er en kampkunst der blev udviklet i Japan i begyndelsen af det 20.århundrede. Grundlæggeren Morihei Ueshiba Osensei (1883 – 1969) skabte denne nye kampkunst efter mange års træning og studier af ældgamle kampteknikker. Samtidig spillede en spirituel og filosofisk ide om fred, venskab og kærlighed en væsentlig rolle i skabelsen af Aikido.Aikido kan oversættes med Vejen til harmonisering af livsenergien / ki. (Ordet Aikido er delt i 3 stavelser, hvor Ai betyder harmoni, balance og kærlighed; Ki svarer til kraft, energi og sjæl og Do er vejen, hvor krop og sjæl er i harmoni med hinanden).


Træning
Træning i Aikido er selvforsvar hvor der anvendes ledlåse og kast. I stedet for at anvende muskelkraft bruger Aikido cirkulære bevægelser til at indoptage et angreb og neutralisere dets kraft. Kvaliteten i Aikidos bevægelser er energi /flow, afspændthed og ynde. Det skjulte potientiale i enhver person kommer til udtryk i ens udvikling med at mestre denne kampkunst.I træningen arbejdes med en treeninghed af Krop – Det Mentale – Teknik. Kroppen træner smidighed kondition og afspændt bevægelse. Mentalt trænes der koncentration, agtsomhed, at være vågen og skabe ro. At gøre teknikkerne fuldkomne er en del af denne proces. Målet er at nå en indre og ydre ligevægt.Folk træner Aikido af mange forskellige årsager. Nogle ønsker at kunne selvforsvar og andre gør det pga. fitness mens andre vil bibringe deres liv en meditativ kvalitet. Årsagen til at træne er lige så varieret som der er folk der træner denne kunst. Aikidotræning opbygger harmoni, focus og balance i ens liv.

Ingen konkurrence
Der findes ingen konkurrence i Aikido og man kan således ikke kalde det en sport, men en kampkunst, hvor udfordringen ligger i de krav den enkelte stiller til sig selv. Der er derfor ingen der taber til andre, men for hver dag, der trænes, har man vundet over sig selv.

Ceremoni
Som i de fleste andre orintalske kampkunster er der også i Aikido en del ceremonier. Hovedsageligt er disse til for at skabe koncentration om og vise respekt overfor det man er i gang med. Desuden kan de forklares som værende af rent sikkerhedsmæssig karakter.

Våben
Et helt andet aspekt ved Aikido er våbnene. Udover hånd-til-hånd teknikker kæmper man også med stav (jo) og sværd (bokken/iaito). De fleste hånd-til-hånd teknikker kan udføres med våben og træningen med våbnene er med til at perfektionere bevægelserneDerudover trænes der kata med sværd gennem Iaido. Iaido betyder “Kunsten at trække sværdet”. De kata, der trænes, er sammensatte figurøvelser uden modstander. Man forestiller sig derfor en modstander så intenst som muligt og bevæger sig derefter. De Iaido- kata vi laver udspringer af vores Aikido.

Om klubben
Odense Aikido Klub har eksisteret i mere end 15 år og holder til i Sportscentrum. Vi er medlem af Danish Aikikai, der er en sammenslutning af Aikido-klubber i Danmark, der træner Nishio Sensei udgave af Aikido. Klubben ledes dagligt af en bestyrelse og en trænergruppe. Al undervisning foretages af dan-graduerede.