Kobudo har direkte tilknytning til den oprindelige japanske kriger tradition. Den hviler primært på en bred tilgang til brugen af våben, men indeholder også ubevæbnede færdigheder udviklet til brug i flere områder af kamp. Tilsammen er disse bevæbnede og ubevæbnede teknikker benævnt Bujutsu. Grundlaget for Bujutsu skal findes langt tilbage i Japans konfliktfyldte historie. Etableringen af Samuraiklassen tog sin begyndelse tilbage i 900 tallet, da den herskende del i Japan slog sig op som militære ledere og etablerede mindre private hære. I tiden frem blev denne tendens forstærket af politiske uroligheder der gjorde det stadig sværere at kontrollere de magtfulde familier rundt i landet som forøgede deres hære og militære magt. Urolighederne brød ud i regulær borgerkrig mellem Lehnsherrer kaldet Daimyoer i Muromachi perioden (1392 – 1573) og tiden fremefter. Det gav grundlag for udviklingen af militærkunsten, såvel som de individuelle kampfærdigheder Bujutsu, til brug på slagmarken. I den lange borgerkrigsperiode udvikledes Bujutsu sig gennem den løbende anvendelse af nye strategier, våben og deres anvendelse.

Bujinkan Dojo indeholder Ryu-ha som tilhører den oprindelige japanske Bugei tradition, og som kan dateres flere århundreder tilbage. I Bujinkan Dojo lægges der lige stor vægt på den ubevæbnede del og brugen af våben. I Bujinkan Budo Dojo Odense undervises der primært i følgende områder af kamp:

Junan Taisoudstrækningsøvelser
Ukemifaldteknikker og undvigelses manøvrer
Dakentaijutsuslag og spark mod vitale kropsdele
Jutaijutsugreb, kast, stranguleringer og låse
Ken jutsulangt sværd
Kodachi jutsukort sværd
Bo jutsustav
Naginata jutsuhellebard
Yari jutsuspyd
Shuriken jutsukasteklinger

Med sine historiske forankring og kampfærdigheder udviklet til brug i kamp, modsat moderne sport og konkurrencesystemer, gør dette system til et både interessant, men også effektivt kampsystem at tage del i. Sideløbende med udviklingen af fysiske færdigheder, lægges der ydermere vægt på centrale principper om hvordan man bør leve gennem kvaliteter såsom moral, respekt og disciplin.