Husk at det er dit eget ansvar at kende foreningens Husorden

Find det du leder efter!

1. Husorden, medlemsbetingelser og vedtægter

Som medlem er du forpligtet til at kende og overholde denne husorden, samt vedtægter og medlemsbetingelser. Du finder dette på www.ospc.dk. Vis hensyn til omgivelser, udstyr og andre medlemmer. Henvisninger fra instruktører, frivillige og ansatte skal altid følges. 

2. Parkering

Der er gratis parkering i de afmærkede båse. Tag hensyn – der kan være mange børn på parkeringspladsen

3. Adgang med nøglearmbånd

Fitness-afdelingen har åbent 24/7, og adgang sker via dit nøglearmbånd. Du kan kun komme ind ved hjælp af 

dit nøglearmbånd, og ved ind/ud knapperne i dørslusen. Øvrige knapper i dørslusen må ikke betjenes. Nøglearmbåndet er personligt og skal bæres synligt, når du opholder dig i fitness-afdelingen. Der føres stikprøvekontrol.

4. Filme egen træning

Det er ikke tilladt at filme andet end dig selv og din egen træning. Det er ikke tilladt at bære Go-pro kamera.

5. Træningstøj og indendørssko

Alle medlemmer, der træner skal være omklædt til træningstøj og indendørssko. Der må ikke trænes i tøj, der kan virke anstødeligt på andre, ligesom bar overkrop ikke er tilladt. Bare tæer er ikke tilladt i træningsområdet. 

6. Træning i Fitness

Al træning foregår på eget ansvar. Du er selv ansvarlig for at være i en helbredstilstand, der tillader træning og deltagelse i aktiviteterne i Fitness. Foreningen kan ikke drages til ansvar for eventuelle skader, man pådrager sig under træning. 

7. Husk den gode hygiejne

Vis hensyn! Brug håndesinfektion, og anvend sprit og papirsklude til at tørre sæde og håndtag af efter brug.

8. Ingen mobilsnak

Samtale i mobiltelefon er ikke tilladt i træningsområderne. Musik fra mobil er kun tilladt via headset. 

9. Børn og unge i Fitness

Børn mellem 11 og 14 år har kun adgang, med gyldigt medlemskab, når de er sammen en myndig voksen. Børn under 11 år har ikke adgang til træningsområderne. Ingen under 18 år kan træne mellem kl. 22 og 06.

10. Oprydning

Ryd op efter dig selv. Vær med til at holde orden i køkkenet, på badeværelset og øvrige fællesområder. Udstyr og faciliteter skal sættes på plads efter brug, efterhånden som din træning skrider frem. 

11. Undgå bøder!

Misbrug af nøglearmbånd, dørsluser, og udstyr kan føre til bøder og bortvisning. Hele huset er videoovervåget, undtagen omklædning og toiletter.

12. Samarbejde med Anti Doping Danmark

Vi samarbejder med Anti Doping Danmark om dopingkontrol, hvilket medfører uanmeldte kontrolbesøg og 

rapportering. Som medlem er man forpligtet til på ethvert tidspunkt at lade sig dopingteste. Din adfærd kan give mistanke om dopingmisbrug, og kan noteres i ADD’s dagsrapport til skærpet overvågning. I begrundet tilfælde kan du udelukkes fra træning alene på baggrund af mistanke på samme vis som positiv test. Alle medlemmer kan indkaldes separat til dopingtest med 24 timers varsel. Er testen positiv udelukkes du fra foreningen omgående og for en periode på op til 4 år, uden mulighed for refusion af hidtil betalt kontingent.  og unge