Hygiejne

Vis hensyn. Føler du dig syg eller sløj, skal du blive hjemme.

I huset skal vi være iført rene indendørs fodtøj eller strømper.

Maskinernes overflader skal regngøre efter brug med sprut og aftørres med papir. Ryd op efter dig selv. Vær med til at holde orden i køkkenet, på badeværelset og øvrige fællesområder. Udstyr og faciliteter skal sættes på plads efter brug, efterhånden som din træning skrider frem.

Omklædningen på 1.sal har åbent: Mandag-Fredag kl. 7-20 – Weekend kl. 8-12. Der er vand og toilet tilgængelig i fitness døgnet rundt. Alle medlemmer, der træner skal være omklædt til træningstøj og indendørssko. Der må ikke trænes i tøj, der kan virke anstødeligt på andre, ligesom bar overkrop ikke er tilladt. Bare tæer er ikke tilladt i træningsområdet.


Opførelse

For at sikre at alle får en god oplevelse, når de træner i Odense sports centrum, skal husets regler respekteres og følges.

Vi forventer at omgangstonen er positiv og at vores medlemmer udviser respekt og tager hensyn til hinanden.

Vi accepterer ikke adfærd, der kan opfattes som krænkende eller respektløs og det vil være en overtrædelse af husets regler som kan medføre advarelse, ophævelse af dit medlemskab eller pålæggelse af gebyr.

Personalets anvisninger skal til hver en tid følges og står ikke til diskussion. Trusler og vold medfører, at du bliver bortvist og dit medlemskab ophævet.


Maskiner og udstyr

Odense Sports Centrum er en forening med stort F, vi elsker vores hus og vores frivillige. Derfor er det vigtigt for os at minde alle vores medlemmer om at stort set alt i huset gøres frivilligt og at det derfor godt kan tage lidt længere tid.

Ser du noget som du tænker kunne gøres bedre, ris, ros eller ønsker så smid en seddel i kassen i fitness. På den måde ved vores frivillige hvilke maskiner som skal have en ekstra kærlig hånd og på den måde bliver dine ønsker måske mulig gjort.

Behandle udstyret ordentligt og husk at rengøre det efter brug. På den måde passer vi på facilitere, hinanden og os selv.


Musik

Ønsker du at høre andet musik end den, som spilles i centeret, skal du benytte dig af høretelefoner. Der må ikke afspilles musik via højtalerne, som kan være til genere for andre.


Video optagelse og foto

Vær opmærksom på, at det ikke er tilladt at filme eller tage foto af andet end dig selv og din egen træning. Det er ikke tilladt at bære Go-pro kamera i centeret.


Doping

Vi samarbejder med Anti Doping Danmark om dopingkontrol, hvilket medfører uanmeldte kontrolbesøg og rapportering. Som medlem er man forpligtet til på ethvert tidspunkt at lade sig dopingteste. Din adfærd kan give mistanke om dopingmisbrug, og kan noteres i ADD’s dagsrapport til skærpet overvågning.  I begrundet tilfælde kan du udelukkes fra træning alene på baggrund af mistanke på samme vis som positiv test. Alle medlemmer kan indkaldes separat til dopingtest med 24 timers varsel. Er testen positiv udelukkes du fra træning og alle afdelinger under OSPC og OSPCS med det samme og for en periode på op til 4 år, uden mulighed for refusion af hidtil betalt kontingent.


Rusmidler

Al træning foregår på eget ansvar. Du er selv ansvarlig for at være i en helbredstilstand, der tillader træning og deltagelse i aktiviteterne i Fitness. Odense Sportscentrum kan ikke drages til ansvar for eventuelle skader, man pådrager sig under træning.

Derfor er det er ikke tilladt at være påvirket af alkohol, narkotika eller andet, for at sikre din egen og andres sikkerhed.


Parkering

Der er gratis parkering døgnet rundt foran centeret i de afmærkede båse. Tag hensyn til, at der kan være mange børn på parkeringspladsen på hverdage i tidsrummet 17.00-20.00.