Foreningen Odense Sportscentrum – OSPC – indkalder til ekstraordinær generalforsamling

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Odense Sportscentrum til mandag d. 11. juli 2022

Hermed indkaldes til Ekstraordinær generalforsamling i Odense Sportscentrum

Mandag d. 11.juli 2022 kl. 18.30 i Odense Sportscentrum

Baggrund for ekstraordinær generalforsamling

Som følge af den ordinære generalforsamlings beslutning d. 11.maj 2022, om at bestyrelsen kan være selvsupplerende frem til næste generalforsamling, har vi fået bestyrelsesmedlemmer på banen, der ikke lever op til de nuværende vedtægternes krav om anciennitet i foreningen forud for et valg.

Indkaldelsen udsendes her med jævnfør vedtægternes paragraf 10.1: ”Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen” og paragraf 10.2 ”Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 30 dage efter begæringens fremkomst. Indkaldelse, der sker efter samme regler som til ordinær generalforsamling, skal indeholde dagsordenen.”

 

Dagsorden for ekstraordinær generalforsamling

  1. Valg af dirigent
  2. Kontrol af fremmødte stemmer
  3. Indkommet forslag: Ændring af vedtægter – Se forslag herunder

 

Med ønsket om god opbakning

Bestyrelsen i Odense Sportscentrum                                

 

Forslag om ændring af vedtægter

Forslag fremsat af bestyrelsen i Odense Sportscentrum

Nuværende ordlyd:

Pkt. 9.6 Valgbar til bestyrelsen er alle medlemmer over 15 år, der har mindst 6 mdr´s anciennitet som medlem, samt forældre til medlemmer under 15 år med samme anciennitet (én forældre pr. medlem).

Ændringsforslag sat til afstemning

Pkt. 9.6 Valgbar til bestyrelsen er alle medlemmer over 15 år, samt forældre til medlemmer under 15 år (én forældre pr. medlem).