Foreningen Odense Sportscentrum – OSPC – indkalder til generalforsamling 2023

Indkaldelse til generalforsamling i Odense Sportscentrum til mandag d. 17. april 2023

Hermed indkaldes til generalforsamling i Odense Sportscentrum

Mandag d. 17.april 2023 kl. 19.00 i Odense Sportscentrum

Ifølge Odense Sportscentrums vedtægter skal vi som forening indkalde til og afvikle generalforsamling inden d. 20. april.

Bestyrelsen opfordrer til, at al træning stopper senest kl. 18.50 af respekt for afholdelse af generalforsamlingen og for udnævnelsen af Årets Afdeling og Årets Frivillige Ildsjæl

Generalforsamlingen afholdes i Blå Hal, Odense Sportscentrum, Thorslundsvej 2B, 5000 Odense C

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Kontrol af stemmer
 3. Formandens beretning
 4. Godkendelse af revideret regnskab og fremlæggelse af budget
 5. Orientering ang. vedtægtens § 8.7 (det årlige check i politiets pædofiliregister)
 6. Indkomne forslag
 7. Valg af bestyrelse
  Bestyrelsesmedlemmer på valg i 2023
  – Bestyrelsesmedlem: Jes Fussing – ønsker genvalg
  – Bestyrelsesmedlem: Claudia PringBestyrelsen opfordrer medlemmer til at stille op til bestyrelsesvalget
 8. Valg af revisor (Revisorer blev i 2022 valgt for en 2-årig periode)
 9. Eventuelt

 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før denne.

Deadline for forslag er derfor Mandag d. 3.april 2023 – og de kan sendes per mail til formand@ospc.dk

Med ønsket om god opbakning

Bestyrelsen i Odense Sportscentrum