Nr

 NavnTællingerKiai

1.

 HEIAN SHODAN21 9-17

2.

 HEIAN NIDAN2611-26

3.

 HEIAN SANDAN2010-20

4.

 HEIAN YONDAN2713-25

5.

 HEIAN GODAN2312-19

6.

 TEKKI SHODAN2915-29

7.

 TEKKI NIDAN2416-24

8.

 TEKKI SANDAN3616-36

9.

 BASSAI DAI4219-42

10.

 KANKU DAI6515-65

11.

 ENPI3715-36

12.

 HANGETSU4111-40

13.

 JITTE2413-24

14.

 GANKAKU4228-42

15.

 JION4717-47

 

   

16.

 BASSAI SHO2717-22

17.

 KANKU SHO48 6-48

18.

 NIJUSHIHO3418-33

19.

 JIIN3511-35

20.

 SOCHIN4130-41

21.

 UNSU4836-48

22.

 CHINTE3228-32

23.

 MEIKYO33    32

24.

 WANKAN24    24

25.

 GOJUSHIHO SHO6557-64

26.

 GOJUSHIHO DAI6759-66