Kontingent

Minibudo
(5-6 år)
Børn
(0-14 år)
Unge
(15-24 år)
Voksne
(25+ år)
  Fitness
(15+)  
pr. sæson
550 kr.
3 mdr.
505 kr.
3 mdr.
575kr.
3 mdr.
655kr.
 
3 mdr.
450 kr.
 
Som medlem af Odense Sportscentrum betaler man kontingent forud pr. kvartal, dvs. der betales for 3 måneder af gangen.
 
Eneste undtagelse er Minibudo, hvor man betaler sæsonkontingent. Et minibudo kontingent giver adgang til at træne på Minibudohold 1 gang om ugen. En sæson løber fra sommer til jul eller fra nytår til sommer.

Sportscentrums ordinære kontingent for børn/unge/voksne giver adgang til at træne på alle alderssvarende hold i alle afdelinger. Det forudsætter dog, at der er plads på de enkelte hold og man i øvrigt opfylder de krav der stilles i de enkelte afdelinger. Henvend jer i de enkelte afdelinger for yderligere information.

De fleste afdelinger har deres egen støtteforening, som understøtter lokale aktiviteter i afdelingen. Man kan i visse afdelinger forvente at blive bedt om at bidrage til aktiviteter i afdelingen, der koster ekstra lokalt. Disse bidrag kan være i form af enkeltbidrag til specifikke lokale afdelingsaktiviteter som f.eks. træningssamlinger og gæsteinstruktører eller et mere generelt bidrag i form af medlemskab af afdelingens landsforbund, betaling for licenser m.v. Yderligere oplysning om evt. ekstra afdelingstillæg fås ved henvendelse i den enkelte afdeling. 
 
For unge og voksne inkluderer det ordinære kontingent ydermere adgang til træning i fitnessafdelingen Styrke og Motion. 
 
Kontingentet for fitness giver udelukkende adgang til træning i afdelingen Styrke og Motion.
Odense Sportscentrum | Thorslundsvej 2B, 5000 Odense C.  | Tlf.: 66118898 | info@odensesportscentrum.dk