Kontingent

/Kontingent
Kontingent 2019-08-21T11:39:45+00:00
Minibudo
(5-6 år)
Børn
(0-14 år)
Unge
(15-18 år)
Voksne
(18+ år)
Fitness
(15+)   
pr. sæson
660 kr.
3 mdr.
594 kr.
3 mdr.
714kr.
3 mdr.
804kr.
3 mdr.
525 kr.

 

Som medlem af Odense Sportscentrum betaler man kontingent forud pr. kvartal, dvs. der betales for 3 måneder af gangen.

Eneste undtagelse er Minibudo, hvor man betaler sæsonkontingent. Et minibudo kontingent giver adgang til at træne på Minibudohold 1 gang om ugen. En sæson løber fra sommer til jul eller fra nytår til sommer.

Sportscentrums ordinære kontingent for børn/unge/voksne giver adgang til at træne på alle alderssvarende hold i alle afdelinger. Det forudsætter dog, at der er plads på de enkelte hold og man i øvrigt opfylder de krav der stilles i de enkelte afdelinger. Henvend jer i de enkelte afdelinger for yderligere information.

De fleste afdelinger har deres egen støtteforening, som understøtter lokale aktiviteter i afdelingen. Man kan i visse afdelinger forvente at blive bedt om at bidrage til aktiviteter i afdelingen, der koster ekstra lokalt. Disse bidrag kan være i form af enkeltbidrag til specifikke lokale afdelingsaktiviteter som f.eks. træningssamlinger og gæsteinstruktører eller et mere generelt bidrag i form af medlemskab af afdelingens landsforbund, betaling for licenser m.v. Yderligere oplysning om evt. ekstra afdelingstillæg fås ved henvendelse i den enkelte afdeling.

Bemærk:
For unge og voksne inkluderer det ordinære kontingent ydermere adgang til træning i fitnessafdelingen Styrke og Motion.

Kontingentet for fitness giver udelukkende adgang til træning i afdelingen Styrke og Motion.

Bemærk der gives studie rabat ved fremvisning af gyldigt studiekort i receptionen.

Der er mulighed for at overgå til et passivt medlemskab ved længere perioder hvor man ikke er i stand til at træne(Sygdom,ferie eller mere) For dette abonnement opkræves 30 dkk hver måned.