Kontingent

Minibudo
(5-7 år)
Børn
(0-14 år)
Unge
(15-18 år)
Voksne
(18+ år)
Fitness
(15+ år)   
Pr. halvår
660 kr.
3 mdr.
594 kr.
3 mdr.
714 kr.
3 mdr.
804 kr.
TILBUD 3 mdr.
525 kr.


Som medlem af Odense Sportscentrum betaler du kontingent forud pr. kvartal (3 måneder af gangen).

Dette gælder dog ikke Minibudo og Planum Dans, hvor der betales for en sæson.
Jump4fun og EDS Dans betaler pr. måned.

Tilmeld dig som nyt medlem her

Kontingentet for børn/unge/voksne giver dig mulighed for at træne på alderssvarende hold i alle afdelinger. Det forudsætter dog, at der er plads på de enkelte hold, og at du opfylder de krav, der stilles i de enkelte afdelinger og hold. Kontakt den pågældende afdeling for yderligere information.

For enkelte afdelinger/hold opkræves evt. et særkilt beløb til specifikke lokale afdelings-/holdaktiviteter, som f.eks. træningssamlinger, stævnedeltagelse, gæsteinstruktører eller til køb af udstyr, medlemskab af landsforbund/licenser mv.
Kontakt din afdeling for oplysninger om afdelingstillæg.

Bemærk
Kontingentet for Fitness giver kun adgang til træning i Fitnesscentret – og ikke til holdtræning.
Bindingsperioden for Fitness tilbuddet på 175 ,- kr., er 3 måneder.
Læs mere om betingelserne for udmeldelse her

For unge og voksne (over 15 år) inkluderer kontingentet også adgang til træning i Fitnesscentret – dog ikke for dansehold.

Der er mulighed for at overgå til et passivt medlemskab ved længere perioder, hvor man ikke kan træne (f.eks. pga. sygdom og ferie). For dette abonnement opkræves 30,- kr. pr. måned.

Studierabat – Du kan få 15 % studierabat ved fremvisning af gyldigt studiekort i receptionen på mandage-torsdage kl. 17.00-20.00.

Alle indmeldelser skal ske via vores website – vi kan ikke melde dig ind i receptionen, per mail eller telefon – vi er altid klar til at guide dig til at blive meldt ind.