Udmeldelse

//Udmeldelse
Udmeldelse 2021-06-02T12:31:43+00:00

Udmeldelse

Udmeldelse af Odense Sportscentrum skal ske skriftligt ved at sende en mail til kontoret på: info@odensesportscentrum.dk

Udmeldelse skal ske skriftligt på info@odensesportscentrum.dk senest 14 dage efter trækningen af kontingent.

For at få dit depositum retur, skal du personligt returnere dit nøglearmbånd eller nøglebrik i åbningstiderne.
Der kan blive rejst erstatningskrav, hvis armbånd eller brik ikke bliver tilbageleveret.