Udmeldelse

//Udmeldelse
Udmeldelse 2019-10-15T16:55:11+00:00

Udmeldelse

Udmelding fra Odense Sportscentrum skal ske skriftligt via e-mail til kontoret på: info@odensesportscentrum.dk.
Du kan evt benytte kontaktformularen under kontakt.

Udmeldelse af klubben skal foregå skriftligt på info@odensesportscentrum.dk senest den 15. i måneden for månedskontingent med virkning fra den følgende måned og senest den 15. i den sidste måned i den tegnede periode for flermånederskontingent med virkning fra den følgende måned. (Vedtægter Odense Sportscentrum).

Har du nøglearmbånd eller nøglebrik skal denne returneres for at modtage indbetalt depositum. Ift. nøglebrik kan der blive tale om erstatningskrav såfremt denne ikke bliver tilbageleveret. Tilbagelevering sker i hovedreceptionen indenfor dennes åbningstider som er: Mandag-Fredag 17-20 samt Lørdag 9-12