Husk, det er dit eget ansvar at kende foreningens handels- og medlemsbetingelser.  

§1 Handels- og medlemsbetingelser 

Følgende handels- og medlemsbetingelser er gældende for medlemskaber i ODENSE SPORTSCENTRUM og SPORTSCENTRUM STØTTEFORENING (herefter foreningen) som giver adgang til brugen af huset ODENSE SPORTSCENTRUM, Thorslundsvej 2B, 5000 Odense.  

Alle udbudte ydelser er kontingenter til foreningens aktiviteter.  

Ved oprettelse af medlemskab bekræfter medlemmet at have læst handels- og medlemsbetingelserne, samt at være bekendt med at medlemmet indmelder sig i foreningen og bør gøre sig bekendt med foreningens vedtægter.  

§2 Personlige medlemskaber 

Alle foreningens medlemskaber er personlige, og må udelukkende benyttes af det medlem, der har tegnet medlemskabet. Misbrug af medlemskabet kan medføre eksklusion. For at kunne fastslå medlemmets identitet, skal medlemmet på forlangende af foreningen kunne fremvise gyldigt billede ID. For medlemmer på børnekontingent er det tilstrækkeligt at kunne fremvise kopi af sundhedskort.  

Det er medlemmets ansvar, at foreningen til hver en tid har medlemmets opdaterede oplysninger. Medlemmet accepterer ved indmelding, at al information fra foreningen sendes til medlemmet via email og at det er medlemmets eget ansvar at sørge for, at foreningen har den korrekte e-mail adresse. Det er medlemmets eget ansvar at holde øje med om e-mails fra foreningen ikke arkiveres som spam af dit e-mailprogram.  

§3 Oprettelse af medlemskab – betaling 

Foreningen modtager betaling med Dankort/VISA-Dankort, VISA, VISA Electron, og Mastercard. Kortgebyr opkræves ikke. Betaling vil først blive trukket på medlemmets konto, når foreningen har registreret medlemmets tilmelding.  

Ved modtaget betaling modtager medlemmet en email med kvittering, til den mail medlemmet har angivet under tilmelding. Medlemmet skal kontakte foreningen, hvis medlemmet ikke har modtaget en kvittering. 

Alle beløb er i DKK. Danske kroner og er incl. moms. 

Foreningen bruger en godkendt betalingsserver, der krypterer alle medlemmets kortoplysninger med SSL (Secure Socket Layer) protokol og de indtastede kortoplysninger verificeres af PBS. Det betyder, at man ikke kan aflæse dine informationer. Foreningen har ikke adgang til at læse, ændre eller fjerne de indtastede kortoplysninger 

§4 Abonnementsbetingelser 

Medlemmet betaler ved løbende abonnementsbetaling, hvor medlemmet automatisk betaler og fornyer sit abonnement for 3 måneder ad gangen, medmindre andet er specificeret for den enkelte aktivitet. Ved oprettelse til abonnementsordningen accepterer medlemmet, at der oprettes en betalingsaftale, og at betalingen trækkes automatisk fra dit betalingskort hver 3.måned. 

Foreningen fornyer medlemmets abonnement og trækker beløbet fra medlemmets kreditkort omkring den første bankdag af abonnementsperioden.  

Efter gennemført betaling vil medlemmet via e-mail få tilsendt en kvittering på det indbetalte beløb.  

§5 Overskredet betalingsfrist 

Hvis betalingen og dermed fornyelsen af dit abonnement fejler (kort udløbet, inddraget eller lignende) vil medlemmet få besked via e-mail. Derefter vil medlemmet have 8 dage til at gennemføre betalingen, før foreningen spærrer for medlemmets brug af abonnementet. I e-mailen vil der stå, hvorledes medlemmet gennemfører betalingen ved at angive nye betalingsoplysninger og dermed kan fortsætte sit abonnement.   

§6 Opsigelse af medlemskab  

Medlemmet kan til enhver tid opsige abonnementet ved at kontakte foreningen. Opsigelse af medlemskab bør ske skriftligt og inden næste periode/trækning. Opsigelsen vil derefter være gældende ved udløb af den indeværende 3 måneders periode. Medlemskab kan ikke sættes på pause, og refunderes kun i særlige tilfælde.   

§7 Fortrydelsesret  

Ved et oprettet medlemskab, gælder den lovmæssige fortrydelsesret ved køb over internettet. Køb af medlemskab kan fortrydes inden for 14 dage fra indmeldelse, hvis medlemmet ikke er tilmeldt et hold. Hvis medlemmet udelukkende er meldt ind i fitness, kan køb af medlemskab fortrydes inden for 14 dage, hvis nøglearmbåndet til fitness ikke er blevet udleveret.  

§8 Træning sker på eget ansvar  

Al træning sker på eget ansvar. Et medlem er selv ansvarlig for at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse i aktiviteter hos foreningen. Foreningen tager heller ikke ansvar for personskader på et medlem, som følge af ulykker eller andre medlemmers handlinger eller mangelfulde handlinger. I øvrigt følges dansk erstatningsret på området.  

§9 Træning i sale og træning alene  

Hvis et medlem udelukkende er medlem af fitness, kan salene ikke benyttes til træning. Et fitnessmedlem må træne alene i fitness, hvis medlemmet er over 15 år. Hvis et medlem er medlem af en afdeling, må der trænes i salene, når der er en instruktør til stede. Det er ikke tilladt at træne på egen hånd, uden en tilstedeværende instruktør.   

§10 Alderskrav i fitness  

Alle over 15 år kan benytte medlemskab af fitness. Unge mellem 11 og 14 år må benytte styrke og fitness hvis de er ifølge med en myndig voksen, som er medlem, frivillig instruktør og/eller ansat. Unge under 15 år kan ikke færdes i centeret mellem 22 og 06. 

§11 Ordensregler  

Det til enhver tid gældende ordensreglement samt anvisninger givet af foreningens personale og frivillige skal altid følges. Overtrædelse af husorden og medlemsbetingelser kan medføre mundtlig advarsel, skriftlig advarsel, bøder a kr. 1000,00 samt bortvisning.  Racistiske eller nedladende udtalelser medfører øjeblikkelig bortvisning.  

§12 Værdigenstande og opbevaring  

Foreningen anbefaler, at alle genstande af værdi opbevares forsvarligt. Foreningen bærer ikke noget ansvar for tab på grund af tyveri eller tingsskade. 

Brug af husets skabe med låsefunktion er på eget ansvar. Ved glemt adgangskode til et låst skab, kan receptionen åbne skabet op. Hvis et medlem skal bruge hjælp til at åbnet et skab uden for receptionens åbningstid (fremgår af hjemmesiden), kan det være nødvendigt at tilkalde personale for at få låst skabet op. Der pålægges et tilkaldegebyr på kr. 1000,00 for dette.  

§13 Doping  

Foreningen er medlem af AntiDoping Danmark. Et medlem er forpligtiget til at lade sig teste for doping hvis uvildige repræsentanter fra AntiDoping Danmark forlanger det. Nægter et medlem at lade sig teste uanset årsagen, bliver det betragtet som en positiv prøve. 

En positiv prøve medfører, at medlemskabet ophører med øjeblikkelig virkning, og medlemmet skal betale for alle omkostninger forbundet med dopingtesten. 

Foreningen videregiver oplysning om en positiv dopingprøve til AntiDoping Danmark, og en positiv prøve medfører en udelukkelse på mindst 2 år fra træning i alle motionscentre, der er tilknyttet AntiDoping Danmark. Ovenstående gælder for alle, der træner i foreningen.  

§14 Brug af centeret til at udbyde personlig træning m.v.  

Der må ikke udøves kommerciel virksomhed i foreningen, såsom træningsvejledning, personlig træning, individuel træning, kursusvirksomhed eller kostvejledning, eller lignende, uden forudgående skriftlig tilladelse fra foreningens ledelse.   

§15 Manglende betaling 

Kommer et medlem i restance, kan medlemmets adgangsarmbånd blokeres, ligesom medlemmet ikke kan få adgang til at træne holdtræning, når medlemmet er i restance efter 3.opkrævningsforsøg.  

§16 Fotos 

Du accepterer ved indmelding, at foreningen kan benytte almindelige, harmløse fotos/video med dig på til intern såvel som ekstern information og markedsføring af foreningen . 

§17 Ændring af medlemsbetingelser  

Væsentlige ændringer vil blive varslet minimum 2 måneder før ændringerne træder i kraft. Ændringerne varsles via opslag i foreningens lokaler samt på www.odensesportscentrum.dk.