Foreningen Odense Sportscentrum – OSPC – har afholdt ekstraordinær generalforsamling

Referat fra ekstraordinær generalforsamling i Odense Sportscentrum til mandag d. 11. juli 2022

Baggrund for ekstraordinær generalforsamling

Som følge af den ordinære generalforsamlings beslutning d. 11.maj 2022, om at bestyrelsen kan være selvsupplerende frem til næste generalforsamling, har vi fået bestyrelsesmedlemmer på banen, der ikke lever op til de nuværende vedtægternes krav om anciennitet i foreningen forud for et valg.

Indkaldelsen udsendes her med jævnfør vedtægternes paragraf 10.1: ”Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen” og paragraf 10.2 ”Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 30 dage efter begæringens fremkomst. Indkaldelse, der sker efter samme regler som til ordinær generalforsamling, skal indeholde dagsordenen.”

Referat

Du kan læse referatet her REFERAT EGF 11.07.22