Refusion

Refusion 2018-11-29T19:21:10+00:00

Aktive medlemmer der yder en indsats for OSC/eller repræsenterer OSC, kan søge om refusion af udlæg til træningsarrangementer o. lign. hos støtteforeningen. Der er fastlagt følgende perioder for udlæg og frister for ansøgninger som følger:

Udlægsperiode Ansøgningsfrist
01.01 – 31.03 10.05
01.04 – 30.06 10.08
01.07 – 30.09 10.11
01.10 – 31.12 10.02