Læs mere om taekwondo her - eller kom til en prøvetime og vær med!

Læs mere her
 
Hvad er Taekwondo?
TAE betyder sparkesystemet.
KWON betyder slagsystemet.
DO betyder den filosofiske vej i kunsten.
 
Taekwondo er den filosofiske vej i sparke- og slagsystemet.
 
Men
Taekwondo er ikke – som bogstavelig talt – at sparke og slå.  Horisonten ligger meget højere oppe end ordene Tae og Kwon gengiver ved den første tanke.

For en rigtig Taekwondo-udøver handler Taekwondo om en livsstil i harmoni med naturen, dens kræfter og værdier. Disse værdier bliver fundamentet for de menneskelige kunnen såvel mentalt som fysisk. Det er ånden i Taekwondo, der reflekterer ens kunnen. Både teknisk og personlighedsmæssigt.

De åndelige værdier

De åndelige værdier er fundamentet for al teknisk inden for denne kampkunst. Hvis man ikke er i stand til at gennemskue filosofien af hver teknisk handling eller mønster, så er man ikke nået til den grad af modenhed der er kendetegnet for det bestemte niveau for ens udvikling inden for Taekwondo.Udvikling består i at kunne tilegne sig de mennesklige normer via Taekwondo-træning. Udvikling er ikke blot at kunne sparke højere op, hurtigere eller kraftigere, uden at kende til at begå sig anstændigt blandt andre. Hvis ens personlighed ikke omformer sig konstant i retning af humane værdier, mens man benytter sig af disse sparke- og slagteknikker, kender man intet til Taekwondo. Man er blot en dygtig teknikker.

Taekwondo indebærer disciplin, selvbeherskelse, selvrespekt, selvtillid og ikke mindst respekten for sit medmenneske.

Når man bestræber sig efter disse normer, er det nødvendigt, at man få kendskab til Yin (de negative) og Yang (de positive) principperne, som symboliserer modsætninger i udviklingen af kosmos og livet. Yin og Yang udfordrer hinanden ved at dreje rundt om hinanden, og på denne måde er de bevis på dynamikken i livet.

Yin og Yang optræder i både Taeguk-symbolet og det sydkoreanske flag.