Velkommen i Klubben! Du er nu en del af et idrætsfællesskab med 1000 medlemmer og 100 frivillige!

Læs mere om vores forening her eller læs alt om vores mange aktiviteter og vores fitnesscenter Kraftværket

Odense Sportscentrum er et moderne foreningsfællesskab for og i bevægelse. Vi er samlet om kampsport, fitness og klatring, hvor grundtanken er at være fælles om de nødvendige opgaver, så̊ der frigøres frivillige ressourcer og tid til at dyrke og udvikle idrætten. Huset har rødder helt tilbage til 1952 og i dag er vi over 1000 medlemmer og 100 frivillige.