Odense Sportcentrums  Værdier

Gensidig respekt, tolerance og rummelighed
I Odense Sportscentrum hylder vi forskelligheden og rummeligheden. Vi udgør et broget fællesskab med mange idrætsformer og masser af forskellige kulturer, traditioner, regler, idrætssystemer og medlemmer. Vi respekterer hinanden og hinandens forskelligheder og udviser høj tolerance over for hinanden på tværs af fysiske, idrætslige og sociale forskelligheder og uanset om man tilhører bredde eller elite. Det gælder på tværs af både afdelinger, instruktører og medlemmer.

Ordentlighed, ansvar og god opførsel
I Odense Sportscentrum behandler vi hinanden ordentligt. Vi opfører os respektfuldt og anstændigt overfor hinanden og gør os umage for at gå foran som gode rollemodeller i ordentlig adfærd – både som instruktører og som menigt medlem. Det viser sig i måden, vi byder nye medlemmer velkommen, måden vi omtaler og omgås hinanden og i måden vi håndterer konflikter og uheldig adfærd på. Vi tager ansvar for hinanden. Og vi tager ansvar for vores hus og vores fælles udstyr.

Ligeværd
I Odense Sportscentrum sætter vi pris på både store og små afdelinger og behandler vores afdelinger og medlemmer lige. Små afdelinger har samme pligter og rettigheder som store afdelinger og skal have samme muligheder (med blik for fair fordeling af goder ift. antal medlemmer). Vi behandler hinanden ligeværdigt på tværs af instruktører og medlemmer og afdelinger og optræder ikke arrogant på baggrund af historik, anciennitet eller rang. Nyder man en særlig position i egen afdeling, kan man ikke automatisk overføre denne status til resten af huset – udenfor træningslokalet er vi alle lige i foreningens fællesskab.

Kvalitet og udvikling
I Odense Sportscentrum går vi efter bedste kvalitet i træningen, i vores lokaler, udstyr og faciliteter, og vi vores ledelse og administration. Vi bestræber os på altid at have og skabe dygtige instruktører, der, som bonus for deres frivillige indsats, får mulighed for at udvikle sig selv og deres færdigheder, bl.a. via kurser og godt udstyr. Vi gør os umage med at optimere vores administration, vores systemer, vores kommunikation og organisation til gavn for både afdelinger og medlemmer.Vi passer på vores unikke hus og søger altid at udvikle og forbedre huset med dets mange faciliteter til glæde for vores medlemmer.

Vi er en forening med fokus på frivillighed og fællesskab – ikke en forretning
Odense Sportscentrum hylder det sociale liv, fællesskabet og frivilligheden. Det skal være rart at være i Odense Sportscentrum og vi er ikke drevet af kommercielle interesser. Vores mål er at skabe de bedste træningsforhold for vores medlemmer – ikke at samle en stor formue. Fællesskabet forpligter og vi løfter og optimerer i flok. Og det kræver gejst, engagement og en aktiv indsats fra alle husets afdelinger.

Synlighed
Odense Sportscentrum har masser af potentiale og masser at byde på som Nordens største Multi- og Kampsportshus. Det gælder både idrætsligt og socialt. Vi gør en positiv forskel for mange mennesker. Vi ønsker at eksponere huset og dets formål og indhold bredt – både nationalt og internationalt – for at vise omverden, hvad vi sammen kan.

Underskrevet af alle afdelingsformænd i Odense Sportscentrum, samt bestyrelserne for Odense Sportscentrum og Odense Sportscentrums Støtteforening.