Odense Sportscentrum er et moderne foreningsfællesskab for og i bevægelse. Vi er samlet om kampsport, fitness og klatring, hvor grundtanken er at være fælles om de nødvendige opgaver, så̊ der frigøres frivillige ressourcer og tid til at dyrke og udvikle idrætten. Huset har rødder helt tilbage til 1952 og i dag er vi over 1000 medlemmer og 100 frivillige.

OSPCs Bestyrelse pr. 22.juni 2023

Formand
Johnny Killerup
Mail: jkp@converzion.com

Kasserer
Jes Fussing, Aikido

Bestyrelsesmedlem
Jesper Mikkelsen, Fitness/Qwan Ki Do/Forælder

Bestyrelsesmedlem
Michael Keldorf, Boksning

Bestyrelsesmedlem
Anders Bo Petersen, Fitness

Æresmedlemmer i OSPC

Thomas Kaa, Fægtning – Anno 2022

Pål Knutzen, Karate

Alex Kammersgaard, Karate

Kenneth Jensen, Jiu Jitsu

Jes Nielsen

Generalforsamling 2023

Generalforsamlingen i Odense Sportscentrum – OSPC – blev afholdt Mandag d. 17.april 2023

Læs dagsordenen her: Dagsorden

Læs referatet her: Referat

Læs bestyrelsens skriftlige beretning her: Beretning

Årets afdeling gik til: Odense Fægte Klub

Årets Ildsjæl gik til: Birgitte Hundt, Washi Judo Klub

Generalforsamling 2022

Generalforsamlingen i Odense Sportscentrum – OSPC – blev afholdt Onsdag d. 11.maj 2022

Læs dagsordenen her: Dagsorden

Læs referatet her: Referat

Læs bestyrelsens skriftlige beretning her: Beretning

Årets afdeling gik til: Bokseklubben Sparta

Årets Ildsjæl gik til: Mette Wiese Nygaard

Bestyrelsen tildelte et æresmedlemskab til: Thomas Kaa

Vedtægter

Hvert år afholder foreningen Odense Sportscentrum (OSPC) generalforsamling, som det er fastsat i vedtægterne

Organisatoriske tilhørsforhold

Klubben er medlem af følgende forbund:

SIKO – Samvirkende Idrætsklubber I Odense

DGI – Danske Gymnastik og Idrætsforeninger

Nogle af vores afdelinger har tilhørsforhold til:

DIF – Danmarks Idræts Forbund

Anti Doping Danmark

Vi samarbejder med Anti Doping Danmark om dopingkontrol, hvilket medfører uanmeldte kontrolbesøg og rapportering. Som medlem er man forpligtet til på ethvert tidspunkt at lade sig dopingteste. Din adfærd kan give mistanke om dopingmisbrug, og kan noteres i ADD’s dagsrapport til skærpet overvågning.  I begrundet tilfælde kan du udelukkes fra træning alene på baggrund af mistanke på samme vis som positiv test. Alle medlemmer kan indkaldes separat til dopingtest med 24 timers varsel. Er testen positiv udelukkes du fra træning og alle afdelinger under OSPC og OSPCS med det samme og for en periode på op til 4 år, uden mulighed for refusion af hidtil betalt kontingent.

Odense Sportscentrum har ansatte til at varetage den omfattende foreningsadministration, samt den daglige rengøring. 

I administration er vi;

  • En daglig leder i en deltidsstilling
  • Tre studentermedhjælpere i receptionen, der er i huset på skift i receptionens åbningstider

 

I rengøringen er vi

  • En fuldtidsansat rengøringsmedarbejder/pedel
  • Fire ungarbejdere, der hver arbejder få timer om ugen.

Sportscentrums Støtteforening (STØT) er en selvstændig forening, der yder økonomisk og praktisk støtte til Odense Sportscentrum. Ved at være medlem er du med til at gøre det endnu bedre at træne i klubben. Du kan tilmelde dig støtteforeningen på et øjeblik! Følg anvisningerne under Tilmelding. Støtteforeningen står også for at leje lokaler ud, når de ikke bruges af OSPC. OSPC har altid førsteret på lokalerne. 

STØTS Bestyrelse 2023

Formand
Preben Eriksen
Mail: info(at)ospc.dk

Kasserer
Vakant

Bestyrelsesmedlem
Jacob Jørgensen Flindt

Vedtægter

Find vedtægterne for støtteforeningen her.

Generalforsamling 2023

Referat fra Støtteforeningens Generalforsamling 2023 findes her

Generalforsamling 2022

Generalforsamlingen i Odense Sportscentrum Støtteforening blev afholdt Tirsdag d. 17.maj 2022

Læs dagsordenen her: Dagsorden

Læs referatet her: Referat

Lej lokaler i Odense Sportscentrum

Mangler du et sted at holde dit næste arrangement? Hos Odense Sportscentrum har vi lokaler til mange slags formål. Du kan leje lokaler til møder, foredrag, undervisning, stævner, turnering, camps, træningssamlinger, sportsdage og meget andet.